Prijsuitreiking 2012

Projectencentrum Don Bosco, Begeleid Wonen Brussel en Choux de Bruxelles winnen Gouden Ketjes

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft donderdag 24 mei zijn Gouden Ketjes uitgereikt. Dé prijzen voor Brusselse organisaties die het verschil maken. Thema dit jaar was 'Muren slopen, bruggen slaan'.

Bekijk de reportage van TV Brussel.

De gelukkige winnaar in de categorie Onderwijs en Vorming is Projectencentrum Don Bosco met hun project Jongerencoaching.

Motivatie van de jury:

"Het project beantwoordt aan een sterke maatschappelijke nood om in het Brussels secundair onderwijs preventief uitval en achterstelling tegen te gaan. Een jongerencoach als brugfiguur biedt veel mogelijkheden om manciperend te werken met kwetsbare doelgroepen. Het project bevordert ontwikkelingskansen en groeikansen van jongeren. Het benadert jongeren niet enkel vanuit de schoolse context. De samenwerking van de jongerencoach met de scholieren in de school, de welzijnsorganisaties en tewerkstellingsinitiatieven kan een positieve invloed hebben op het voorkomen van spijbelgedrag en op het zelfbeeld en de toekomstperspectieven van de jongeren."

Twee andere genomineerden zijn Vier Winden Basisschool met het project 'Molenbeek is onze thuis!' en Initia met het project 'Sluw op weg-Bougeons malin'.

 

De Prijs voor Welzijn, Gezondheid en Gezin gaat naar Begeleid Wonen Brussel met het project 'Bruggenbouwer'.

Motivatie van de jury:

"De jury waardeert de brug die gebouwd wordt tussen twee sectoren die vaak ver van elkaar afstaan, maar waar onmiskenbaar een grote gemeenschappelijke nood zit. Thuislozen hebben erg vaak een fysieke of mentale handicap, en personen met een handicap zijn extra kwetsbaar om in armoede te belanden. De jury waardeert in het bijzonder de structurele en langdurige samenwerking tussen beide sectoren, die door de organisatie erg goed uitgewerkt is met intervisiemethodieken, casusbesprekingen en trajectbegeleidingen."

In deze categorie zijn genomineerd: de samenwerking tussen Atelier Groot Eiland en Wijkgezondheidscentrum De Brug voor het project 'Gezond op het werk! Gezond door werk' en VFG, de vereniging van personen met een handicap, met het project 'Ik adem, ik ben'.

 

Het Gouden Ketje voor Cultuur, Jeugd en Sport gaat naar Choux de Bruxelles met het project 'Ik en den Theo'.

Motivatie van de jury:

"Zeer charmant en pretentieloos initiatief, gericht op jeugd. Absoluut Brussels, tweetalig en speels, verbindt het mensen van verschillende taalgemeenschappen en gebruikt het de taal van de muziek als brug. Een brug tussen jeugd en cultuur, onderwijs en welzijn! Deze professionele muzikanten gaan verder dan muziek spelen. Ze zijn kritisch, spiritueel en maatschappelijk transformerend bezig op een pretentieloze wijze met taal als beeldvorming in en voor de Brusselse realiteit. Zij werken hard om de kinderen mee te krijgen en zo een mentaliteitswijziging te bekomen."

De twee andere genomineerden voor deze categorie zijn: Globe Aroma, met het project 'Cultuurlijn' en organisatie Toestand met het project 'Toestand'.

 

Een onafhankelijke jury nomineerde per categorie 3 kandidaten. Eén van die drie kandidaten won een Gouden Ketje. De prijs gaat naar een organisatie, instelling of vereniging die zich, op een meer dan uitzonderlijke manier, verdienstelijk heeft gemaakt binnen het thema 'Muren slopen, bruggen slaan!' Elke genomineerde wordt beloond met 1000 euro. De drie Gouden Ketjes krijgen elk 5000 euro en een trofee van keramiekkunstenaar Hugo Meert. Proficiat!

Muren slopen, bruggen slaan